Reloj de Pared 33 cm

CÓD: 940B

Atributos:

Relojes
Nº 1: BUDA CON MANTO NARANJA
Nº 3: ROSTRO DE BUDA
Nº 9: MANDALA 7 CHAKRAS
Nº 26: NÚMEROS MULTICOLOR
Nº 25: COCA COLA
Nº 6: ORO
Nº 15: DISCO
Nº 20: LAVANDA
Nº 2: OLD SCHOOL
Nº 10: NÚMEROS ROMANOS
Nº 19: GIRASOLES
Nº 16: CHAMPAGNE
Nº 4: NEGRO CLÁSICO
SURTIDO
Nº 7: MADERA
Nº 17: MADERA SIN NÚMEROS